Alicja i Krzysztof

Relacja fotograficzna z pleneru